Anne Henriette Reinås Nilut (født 1993)

Reinås Nilut er medlem i oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen på Sametinget, hun er innvalgt fra valgkrets Vesthavet.

Hun vokste opp på Reinåsen i Skånland kommune. I vårt intervju forteller hun om oppveksten der, i et samisk miljø med sterke tradisjonelle kjønnsroller hvor det å skille seg ut var vanskelig. Samtidig opplevde hun at det også var problematisk å ha en samisk identitet. 

I et utdrag fra intervjuet forteller hun om hvor viktig boken Queering Sápmi har vært, og om den litt spesielle situasjonen rundt Sápmi Pride i Kautokeino i 2016.

Hun har senere jobbet som produsent for den samiske kultur- og musikkfestivalen Márkomeannu. 

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal. Skeivt arkiv møtte Anne Henriette Reinås Nilut i Alta, mars 2019.

- det har skjedd så mye på bare få år.