Anne Henriette Reinås Nilut (født 1993)

Reinås Nilut er medlem i oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen på Sametinget og er innvalgt fra valgkrets Vesthavet.

Hun er vokst opp i Skånland kommune på Reinåsen. I vårt intervju forteller hun om oppveksten der i et samisk miljø med sterke tradisjonelle kjønnsroller, og hvor det å skille seg ut var vanskelig. Samtidig opplevde hun at det også var problematisk å ha en samisk identitet når hun vokste opp. Hun har senere jobbet som produsent for den samiske kultur- og musikkefestivalen Márkomeannu. 

I et utdrag fra intervjuet forteller hun om hvor viktig boken Queering Sápmi har vært, og om den litt spesielle situasjonen rundt Sápmi Pride i Kautokeino i 2016.

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal. Skeivt arkiv møtte Anne Henriette Reinås Nilut i Alta, mars 2019.

- det har skjedd så mye på bare få år.