Arne Birger Heli (født 1948)

Arne Birger Heli er sønn av Arne Heli som var sentral i dannelsen av Det norske forbundet av 1948, forløperen til dagens FRI.

Arne Birger Heli vokste opp hos sine besteforeldre på morssiden, men hadde hele tiden kontakt med sin far som på den tiden bodde og jobbet i Oslo. Hans far var i perioden 1949-1966 samboer med Øivind Eckhoff som i 1957 ga ut Vi som føler annerledes: homoseksualiteten og samfunnet under pseudonymet Finn Grodal. Boka var Norges første sakprosaverk om homofili. Arne Heli hjalp til med å samle inn relevant materiale og redigere boken. 

Mot slutten av sitt liv skrev Arne Heli boken Åpen om det forbudte, der han beskrev tiden fra han ble oppmerksom på sin seksuelle orientering på 1940-tallet til han sto fram som homofil i Studentersamfundet i 1965

I et utdrag fra intervjuet forteller Arne Birger Heli om alle brevene hans far og Øivind Eckhoff fikk i etterkant av boken "Vi som føler annerledes". 

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal. Skeivt arkiv møtte Arne Birger Heli i Oslo, april 2019.

Video: 

- Det kom en bråte brev.