Bent Høie (født 1971)

Høie har vært innvalgt på Stortinget for Rogaland Høyre siden 2000, han er også partiets 2. nestleder siden 2010. Gift med Dag Terje Solvang fra 2000.

I vårt intervju med helseministeren forteller han om livet sitt, og oppveksten på Randaberg utenfor Stavanger. Det var først da han kom i midten av 20-årene at han fortalte andre at han var homofil. Siden da har han vært åpen, også innen politikken. Høie har brukt sin posisjon som minister til å påvirke endringer som selvvalgt juridisk kjønn og PREP-behandling.

Et utdrag fra intervjuet ligger i vinduet under, her forteller Høie om da han inngikk partnerskap samtidig med at han ble valgt inn i landets nasjonalforsamling første gang. Han var den andre, etter Anders Hornslien, som var innvalgt på Stortinget og i partnerskap. Dette ble det en del oppmerksomhet rundt, men Høie hadde bestemt seg for ikke å bare bli definert som "homo-politiker".

Hele intervjuet er tilgjengelig på Skeivt arkiv, en del av Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Skeivt arkiv møtte Bent Høie i Oslo, januar 2018.

Høie kort