Erling Lae (født 1947)

Lae har gjennom hele sitt politiske liv vært åpen om egen legning, og har vært aktiv i både DNF-48 og Åpen kirkegruppe.

Erling Lae er utdannet cand.philol. med grunnfag psykologi, mellomfag i nordisk og hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo,1977. Laes hovedoppgave omhandlet svenske samers rettigheter i Norge. Hovedoppgaven ble utgitt i bokform av Nordisk samisk institutt i 2003.

I intervjuet forteller Lae om oppveksten i Oslo, og hvordan han tidlig kom inn i politikken og også ble kjent med det skeive miljøet. Siden begynnelsen av -80 tallet har han vært i et forhold med Jens Torstein Olsen, han er også er intervjuet av Skeivt arkiv. Det finnes i tillegg et fellesintervju med de to sammen.

Lae ble den første åpent homfile "borgermester" i Europa da han ble byrådsleder i Oslo i 2000.

Et udrag fra intervjuet kan du se i vinduet under, her forteller Lae om hvordan fordommer mot homofile lett kan oppstå, og hvordan minoriteter lett kan brukes mot hverandre.

Hele intervjuet er tilgjengelig på Skeivt arkiv, en del av Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Skeivt arkiv møtte Erling Lae i Oslo, januar 2018.

- Når minoriteter brukes mot hverandre.