Bente Arnesen (født 1958)

Bente Arnesen var med på å starte AHFs bokgruppe i 1982. Hun skrev også spalten "Øst for Glomma" i bladet Løvetann. Uten lett tilgjengelig informasjon via internett og mobiltelefoner, var opplysningsarbeid en viktig del av virksomheten i de skeive organisasjonene.

Arnesen er født og oppvokst på Høland i Akershus, og utdannet på distriktshøgskolen på Lillehammer 1977-80. Bodde og jobbet i Oslo 1980-1990. 

Hun var engasjert i KIK, (Kvinner i kamp), en selvforsvarsgruppe, Bente Ottosen var også sentral her.

Arnesen skrev også en mellomfagsoppgave i 1981 om «Vold mot homofile og lesbiske». Veileder var Nils Christie.

I et utdrag fra intervjuet forteller hun om AHF-kjelleren i Oslo, hvordan det var og hva de drev med. Selv ble hun spesielt aktiv i bokgruppen og forteller om hvordan de jobbet.

Senere bygde hun hus på Fet, og flyttet hjem dit i 1990.

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal. Skeivt Arkiv møtte Benete Arnesen i Oslo, september 2019.

 

Bokgruppen i AHF.