DNF-48s første brosjyre

Hva vi vil, forside - DNF 48 - Skeivt Arkiv

Brosjyren finnes i Karen-Christine Frieles store og viktige privatarkiv som hun har donert til Skeivt arkiv. Arkivet rommer over 50 år av norsk homohistorie. Her finnes store mengder pressklipp, sakspapirer om viktige hendelser som avkriminalisering, antidiskrimineringslov, Bratterudsak etc. Og det finnes norske og internasjonale tidsskrifter, bøker og rapporter. Og altså mye spennende brosjyremateriell.

Hva vi vil DNF 48, s 1 - SkeivtArkiv
s 1
Hva vi vil DNF 48, s 2-3 - SkeivtArkiv
s 2-3
Hva vi vil DNF 48, s 4-5 - SkeivtArkiv
s 4-5
Hva vi vil DNF 48, s 6-7 - SkeivtArkiv
s 6-7
Hva vi vil DNF 48, s 8 - SkeivtArkiv
s 8