Ellen Mortensen (født 1953)

Ellen Mortensen
Ellen Mortensen
Mortensen er en markant feminist og forsker, hun har en bred bakgrunn fra DNF-48, HB Bergen, Sapfo, Lesbisk Front og LLH.

I intervjuet forteller hun om oppveksten i Brønnøysund og vegen fram til professor med utdannelse både fra Norge og USA. Mortensen har og skrevet flere bøker, to eksempler er "The feminine og nihilism" (1994) og "Touching Thought: Ontology and Sexual Difference" (2002)

Hun er også sentral ved senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB.

Et utdrag fra livsminneintervjuet finner du i vinduet under, her forteller Mortesen om ønsket om å bli mor og hvordan et studieopphold i USA gjorde at hun kom hjem til Norge igjen med både doktorgrad, og barn i magen.

Hele livsminneintervjuet er tilgjengelig på Skeivt arkiv, en del av Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Vi møtte Ellen Mortensen i Bergen, mai 2017