Geir Morstad forteller om Virusgruppa.

Virusgruppa arrangerte i flere år show på Enka og samlet inn mye penger til trivselstiltak blant aidssyke. Se videoen der Geir Morstad forteller.

"Virusgruppa" oppsto som et solidaritetsprosjekt under HIV-epidemien, sier Geir Morstad.

HIV-viruset dukket som kjent opp på begynnelsen av 80-tallet og spredte seg særlig blant homofile menn. Fram til effektive medisiner kom i 1996 var sykdommen en dødsdom.

Geir Morstad og Anders Rogg fikk ideen til å samle inn penger til trivselstiltak for aids-syke i 1992. I ti år arrangerte de sammen med andre forestillinger på "Enka" i Oslo der kjente og ukjente kunstnere bidro gratis.

I tillegg til å samle inn penger, var formålet med gruppen å spre kunnskap (med humor) om sikrere sex mellom menn.

Geir Morstad var blant de drivende kreftene i Virusgruppa. Her forteller han fra de ti årene gruppa holdt på.

Opptaket er fra et arrangement under utstillingen "Skeivt uteliv" i Kulturhistorisk museum i Oslo i 2017, 25 år etter starten av Virusgruppa.

Geir Morstad om solidaritetsprosjektet "Virusgruppa".