Hilde Raastad (født 1960)

Hilde Raastad (1960),  første lesbiske prest i kirken.
Tidligere prest. Teolog og skiinstruktør.

Rastad ble født og vokste opp i Oslo i en konservativ religiøs familie. Etter utdannelse i USA og Norge ble hun i 1995 den første ordinerte åpne lesbiske prest her i landet, dette medførte stor interesse fra media.

Raastad inngikk partnerskap med Julie Hass i 1997, men var da ikke i prestestilling. Dette i motsetning til kollega Siri Sunde som var ansatt som prest da hun inngikk partnerskap samme år, og ble permittert. Senere ble Raastad ansatt i Kirkens Bymisjon, som den første lesbiske ordinerte prest i partnerskap.

Hun har vært med i Åpen Kirkegruppe siden 1990, og er også aktiv i Europeisk Forum for LHBT Christian Groups. I 2015 skrev hun og gav ut den selvbiografiske boken "Rosa skjerf og nyfallen snø"

I et utdrag fra intervjuet forteller hun om da Kirkemøtet i 1995 igjen skulle diskutere om det var rom for "praktiserende " homofile i kirken. Åpen kirkegruppe var samlet for å høre resultatet.

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal. Vi møtte Hilde Raastad i Oslo, juni 2018.

Hva sa hun etter kirkemøtet?