Liv Finstad (født 1950)

Finstad var i 1970-årene med på å etablere Nyfeministene, hun ble senere aktiv i Kvinnefronten.

Finstad er født og oppvokst i Oslo, og har bodd der hele livet. Høsten 1970 hørte hun Kim Friele holde et foredrag og ble fra da engasjert. Hun ble raskt med i DNF-48, var innom på fester på Snarøya, og stod på informasjonsstand for Forbundet i Oslo. Etter hvert ble hun en aktiv feminist, og også medlem av AKP-ml.

I et utdrag fra intervjuet forteller hun om da kampen rundt selvbestemt abort stod på midt på 70- tallet. Sammen med flere andre nyfeminister klarte Finstad å markere sine synspunkt i en aksjon på selve Stortinget, forkledd som besøkende fra en studiegruppe. 

Finstad har skrevet en rekke fagbøker, hun var også medforfatter av Ida Halvorsens selvbiografi "Hard asfalt", som senere ble filmatisert. Finstad satt i styret ved Politihøgskolen 1992–98. Hun er fra 2008 styreleder ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal. Skeivt Arkiv møtte Liv Finstad i Oslo, september 2019.

Abortkamp og pornobål.