Aase R. D. Andreassen (født 1946)

Aktivist og pensjonert lærer.

I vårt intervju med Andreassen forteller hun om oppveksten i et ganske liberalt hjem, det gjaldt også det å være skeiv. Hennes foreldre hadde vært politisk aktive, og de var omgangsvenner med Karl Evang. Evang var markant som helsedirektør, og også en av redaktørene for "Populært tidsskrift for seksuell opplysning". Tidsskriftet brøt med tradisjonelle holdninger til seksualitet og moral. Hjemme hos Andreassen stod alle utgavene innbundet.

I et utdrag fra intervjuet forteller Andreassen om da AKP-ml skrev et utkast til "framlegg til fråsegn om homoseksualitet", noe som skulle få store konsekvenser for henne. 

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal. Skeivt arkiv intervjuet Andreassen i Oslo, juni 2019.                                   

"Fråsegna" om homoseksualitet.