Finn Jensen (født 1950)

Jensen stod midt i den turbulente striden rundt AKP-ml og " framlegg til fråsegn om homofili". Han ble senere ekskludert fra partiet, og trakk seg også fra verv i DNF-48.

I vårt intervju med Jensen forteller han om et tidlig engasjement i DNF-48. Samtidig ble han del av den radikale studentkulturen på Universitetet i Oslo der han studerte til lege.

I et utdrag fra intervjuet forteller han om hva som skjedde da han henvendte seg til AKP-ml for en avklaring av spørsmålet om partiets holdning til homofili, dette var det som så førte til den såkalte «fråsegna», som var forfattet av Sverre «Stalin» Knutsen.

Han ble senere ekskludert fra AKP-ml da han signerte et protestbrev som leder i landsstyret til DNF-48. Brevet henvendte seg til Kina, USA og Sovjetunionen med spørsmål om rettigheter for homofile og lesbiske. Han trakk seg senere fra ledervervet i DNF-48 under landsmøtet i Stavanger i 1975.

I en artikkel i Løvetann i 1981 oppsummerer han eksklusjonene.

Senere ble han aktiv i arbeidet mot hiv/aids fra ca. 1985 gjennom avdeling for tiltak mot aids gjennom Oslo Helseråd. Han ble pensjonist i 2015.

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal. Skeivt arkiv møtte Finn Jensen i Oslo, september 2019.

 

Lesbiske boligsøkere og protest mot Kina.