Per Østvold (født 1949)

Østvold har siden tidlig 60-tall vært politisk aktiv på norsk venstreside. Samtidig homoaktivist og svært sentral i norsk fagforening.

I vårt intervju med Østvold forteller han om oppveksten i Østfold, og hvordan han tidlig ble engasjert politisk. Som student i Oslo kom han i kontakt med andre unge radikale, det var også her han først kom i kontakt med et skeivt miljø.

Etter hvert ble han en del av AKP-ml -bevegelsen, senere har han engasjert seg i SV. Han ble også sentral som fagforeningsmann på Linjegods etter han ble ansatt der på tidlig 70-tall.

 Et utdrag fra intervjuet kan du se i vinduet under, her forteller Østvold om reaksjonene de fikk da de for aller første gang stilte opp på stand for DNF-48 (senere FRI).

Hele intervjuet er tilgjengelig på Skeivt arkiv, en del av Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Skeivt arkiv møtte Per Østvold i Oslo, februar 2018.

- Må dere ha sex med barn?