Masterstipend skeiv historie 2018

Innbetalingsblankett for Det norske forbundet av 1948, med dekknavnet "Foreningen for by og bygd".
Innbetalingsblankett for Det norske forbundet av 1948, med dekknavnet "Foreningen for by og bygd".

Skeivt arkiv lyser ut inntil to masterstipend til prosjekter om norsk skeiv historie. Skeivt arkiv er det nasjonale arkivet for dokumentasjon og formidling av skeiv historie eller LHBT-historie, og er en del av Universitetsbiblioteket i Bergen.

Høsten 2018 er søknadsfristen 1. oktober. Søkere må være tatt opp på et masterprogram ved et norsk universitet eller høgskole innenfor aktuelle fagområder, og det oppfordres til bruk avmateriale tilgjengelig på Skeivt arkiv. Søknaden sendes på e-post tilpostmottak@ub.uib.no og merkes "masterstipend".

Stipendene er på kr. 30 000,- og utbetales i to deler. Første gang ved godkjent prosjektskisse, andre gang etter at stipendmottakeren har fullført mastergraden.

Stipendmottakerne skal etter fullført master skrive en kort oppsummering av oppgaven egnet for et bredere publikum til publisering på Skeivt arkivs nettsider.

Søknaden må inneholde godkjent prosjektskisse, karakterutskrift og CV, og det må oppgis to referanser. Næmere opplysninger kan fås ved henvendelse til arkivets faglige leder, Hannah-Gillow Kloster på telefon 55 58 48 13 / 928 28 377 eller førstebibliotekar Runar Jordåen på 55 58 25 25 / 900 68 573.