Mette Sørensen (født 1962)

Mette Sørensen, sommeren 2016. Foto: Mona Moe Ribaut
Mette Sørensen, sommeren 2016. Foto: Mona Moe Ribaut

Mette Sørensen (1962) ble ansatt som organisasjonssekretær i daværende DNF-48 i 1986, en stilling hun hadde til 1995. I årene 1988-1992 satt hun i det såkalte partnerskapsutvalget, som gjennom omfattende lobbyvirksomhet overfor det politiske miljøet redet grunnen for det som skulle bli Lov om registrert partnerskap. Den ble vedtatt av Stortinget våren 1993. Skeivt arkiv møtte Mette Sørensen sommeren 2016, der hun blant annet fortalte om hvordan de lot seg inspirere av det arbeidet som var gjort for en partnerskapslov i Danmark.

Mette Sørensen forteller