Rune Skretteberg (født 1959)

På 90-tallet ble han aktiv i Åpen kirkegruppe (ÅK), der engasjerte han seg spesielt i dialogen om homofiles plass i kirken også vigslede stillinger.

I intervjuet forteller Skretteberg om det å vokse opp og leve som åpent homofil på et sted som Kristiansand, hvor religion fremdeles står veldig sterkt.

Han forteller også om arbeidet på 90-tallet da han engasjerte seg i dialogmøtene mellom lokale menigheter og åpne skeive. Bakgrunnen var at kirkemøtet hadde vedtatt å utrede om mennesker i et homofilt samliv kunne samtidig ha en stilling i kirken

I et utdrag fra intervjuet forteller han mer om sitt engasjement i Åpen kirkegruppe, og jobben med å få større innpass og aksept innenfor kirken.

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal. Skeivt arkiv møtte Rune Skretteberg i Kristiansand i februar i 2020.

Video: 

Rune Skretteberg kort