Aase Prøitz (født 1951)

Aase Prøitz. Foto: Jo Hjelle/Skeivt arkiv
Aase Prøitz. Foto: Jo Hjelle/Skeivt arkiv
Aase Prøitz var svært sentral i Åpen Kirkegruppe (ÅK) gjennom mange år. Forfatter av boken "En torn i kjødet? Kirkens kamp mot partnerskapsloven i et sosialpsykologisk perspektiv" (1995).

Prøitz forteller i intervjuet om oppveksten som diplomatbarn, hun er født i New Dehli, India. Hun ble tidlig gift med en mann, fikk et barn, og levde mange år i dette ekteskapet. Da hun bestemte seg for å endelig leve som lesbisk i voksen alder, oppsøkte hun Åpen Kirkegruppe. Dette første møtet var ikke veldig positivt, men etter hvert skulle gruppen bli et veldig viktig samlingspunkt for henne, og hun selv en av drivkreftene bak den.

I et utdrag fra intervjuet kan du høre henne fortelle om hvordan hun ble engasjert i prosjektet Rosa kompetanse, og hvordan de ikke alltid ble tatt like varmt imot.

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal. Skeivt arkiv møtte Aase Prøitz i Oslo, april 2019.

Aase Prøitz kort