Anfinn Bernaas

Anfinn Bernaas med sitt arkiv.
Anfinn Bernaas med sitt arkiv.

Anfinn Bernaas (f. 1954) har vore aktiv i ei rekke lokale organisasjonar, som Homofil Bevegelse i Tromsø, Homofil Bevegelse i Vestfold, DNF-48 Grenland og Forum for lesbiske og homofile i Grenland. Han har også vore engasjert i mellom anna LLH og Helseutvalget. Bernaas har mellom anna arbeidd som redaksjonssekretær i Sentrum, medlemsavisa til Senterpartiet.

Anfinn Bernaas' arkiv er en del av Skeivt arkiv sine samlinger. Den komplette arkivkatalogen kan også sees på Arkivportalen, hvor materialet kan bestilles for bruk på lesesalen ved Universitetsbiblioteket i Bergen.