Århus Nyt/Andre Tanker

Århus Nyt, mars 2003
Århus Nyt, mars 2003

Århus Nyt var medlemsbladet for Århus-avdelingen av Forbundet af 1948 – Landsforening for bøsser og lesbiske. Første utgave kom i mai 1978. I bladet kunne man finne informasjon om forbundet og styret, kunngjøringer av arrangementer, nyhetssaker, bokomtaler, annonser og dikt. I april 2006 skiftet bladet navn til Andre Tanker, etter å ha utlyst en navnekonkurranse for leserne. Bladet hadde stort sett rundt 20 sider.

På forsiden av det første bladet fra 1979 skriver redaksjonen:

"Alle kender jo det utilfredsstillende i kun at kende Forbundet og andre mennesker fra "disco-siden". Og det ka’ lokal-bladet rette op på." (Nr. 1, 1979, forsiden.)

Skeivt arkiv har mottatt flere numre fra det danske LGBT-biblioteket, og har nummere fra periodene 1979, 1981, 1992, 1995 og 2001-2007.