Axel Lundahl Madsen/ Axel Axgil

Axel (t.h.) og Eigil Axgil - forlovelse 1950. Samling Raimund Wolfert, Berlin.
Axel (t.h.) og Eigil Axgil - forlovelse 1950. Samling Raimund Wolfert, Berlin

Axel Lundahl Madsen (som senere tok navnet Axel Axgil, 1915 - 2011), var sammen med blant andre Helmer Fogedgaard initiativtaker til det danske Forbundet af 1948. Axgil ble organisasjonens første leder, og da dette ble offentlig kjent mistet han både jobb, bolig og tillitsverv i byrådets ungdomsutvalg. Han var leder i Forbundet frem til 1952, og fra 1954 overtok han som redaktør for tidsskriftet Vennen.  

I forkant av opprettelsen av den norske seksjonen av Forbundet af 1948 var Axgil i tett kontakt med de norske aktivistene, og han var tilstede i Oslo ved stiftelsesmøtet 20. mai 1950. 

Navnet Axgil ble til da Axel Lundahl Madsen og partneren Eigil Eskildsen slo sammen sine fornavn til et nytt, felles etternavn. Etter at Danmark som første land i verden innførte en partnerskapslov i 1989, ble de - etter 40 års samliv - det aller første homofile paret som inngikk partnerskap. Sammen eide de det store landstedet “Axelhus” som ble et feriested for homofile fra inn- og utland.

Tilbake i 1950 etablerte Axgil-paret International Modelfoto Service (IMS) som produserte og solgte nakenbilder av menn. I 1954 grunnla de The International Homosexual World Organisation (IHWO), og de produserte og solgte pornografisk materiale som ble distribuert internasjonalt. De ble begge arrestert i 1955 og dømt til henholdsvis 12 og 18 måneders fengsel for seksuell omgang med mindreårige. Seksuell lavalder var da 18 år for homoseksuell omgang og 15 for heteroseksuell. Flere homofile menn ble arrestert i sammenheng med det som etter hvert ble kalt "Pornografiskandalen". 

Axel og Eigil Axgil ble ekskludert fra Forbundet af 1948 etter dette, men i 1970 fikk de bli medlemmer igjen, og i 1974 ble de utnevnt til æresmedlemmer

Axel Axgil ble etter hvert svært engasjert i innsamling og bevaring av den skeiv historien i Danmark og Skandinavia, et engasjement han delte med Rolf Løvaas. De to samarbeidet om å utarbeide et register over Løvaas’ skriftlige produksjon på feltet. I mangel på et skeivt arkiv i Norge ble Løvaas’ materiale tatt vare på ved det danske Forbundets arkiv, men det ble senere, i 2002, donert til det norske Riksarkivet. 

Pionerene Axgil og Løvaas hadde et varmt vennskap som varte livet ut, og de brevvekslet frem til Løvaas’ død i 1996. Axel Axgil døde i 2011, 96 år gammel.

Axgil, Axel og Helmer Fogedgaard 1985: Homofile kampår. Rudkøbing: Grafolio

Aldrich, Robert og Garry Wotherspoon (red.) 2001: Who's Who in Contemporary Gay and Lesbian History. From World War II to the Present Day. London: Routledge

Nyegaard, Niels 2017: Pornografiaffæren, 1955-56. Danmarkshistorien.dk/leksikon og kilder. Aarhus Universitet