Byparken i Bergen

Byparken på begynnelsen av 1900-tallet. Brosings samling/Billedsamlingen, Universitetet i Bergen.
Byparken på begynnelsen av 1900-tallet. Brosings samling/Billedsamlingen, Universitetet i Bergen.
“Det var her det hele begynte”

Byparken, i området ved pissoaret og Rasmus Meyers allé, var tidlig et kjent cruisingsted i Bergen. Her ble det også delt ut løpesedler for å rekruttere deltakere til oppstartsmøtet for en lokal avdeling av DNF-48 i november 1970. Sitatet er fra Kenneth Brophy, som var initiativtaker for dette møtet. Byparken har dermed spilt en viktig historisk rolle ikke bare som uformelt treffsted og erotisk oase, men også for det organiserte homomiljøet i byen.