Dag Øistein Endsjø

Dag Øistein Endsjø. Fotograf: Margarethe Standberg
Dag Øistein Endsjø. Fotograf: Margarethe Standberg

Dag Øistein Endsjø (f. 1968) er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har i mange år vært en ivrig samfunnsdebattant og menneskerettsaktivist. Han var leder i Menneskerettsalliansen (en allianse av ulike menneskerettighetsorganisasjoner som arbeider med forskjellige diskrimineringsgrunnlag) 2004-2013 og i LLH Menneskerettsutvalg fra 2004 til 2006. Han har også hatt andre verv i LLH, DNF-48, Helseutvalget og ulike LHBT-studentorganisasjoner.

Som religionsforsker har Endsjø arbeidet med blant annet forholdet mellom religion, sex, kropp, udødelighet, populærkultur og menneskerettigheter. Han har skrevet flere bøker, blant dem boken Sex og religion. Fra jomfruball til hellig homosex som foreløpig er utgitt på ti språk. Boken Lei av kjønn. Nær-kjønn-opplevelser og andre beretninger fra virkeligheten som han redigerte sammen med Helge Svare i 2001, var et tidlig eksempel på popularisering av queer tenkning i Norge.

Som den første til systematisk å bruke menneskerettighetstankegang i norsk homopolitikk gjennom LLH, Menneskerettsalliansen, lobbyvirksomhet og diverse medieutspill, bidro Endsjø til å snu diskursen fra å handle om at LHBT-personer skal få enkelte rettigheter, til at det handlet om at deres selvsagte rettigheter var blitt holdt tilbake fra dem – og fortsatt ble det. Med menneskerettighetene til grunn, ble ingenting annet enn full likestilling i alle deler av lovverket akseptabelt. Dette var også utgangspunktet da Endsjø initierte kampen for full antidiskrimineringslovgivning og ombudsvern for seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og var med på å få i gang igjen debatten om ekteskap i 2002.

Som leder av Menneskerettsalliansen og ved å vise hvordan LHBT-diskriminering bare er én av flere former for diskriminering som har hatt lavere prioritet enn andre i lovverk og politikk, har Endsjø også bidratt til en mer helhetlig forståelse av diskriminering og likestilling generelt. Han har også vært opptatt av at likestillingstiltak heller ikke skal fungere diskriminerende for tidligere privilegerte grupper, og i 2003 vant han over Norge i EFTA-domstolen i en prinsipiell sak som førte til at radikal kjønnskvotering ble forbudt.

Karen-Christine Friele og Knut Olav Åmås kalte i 2010 Endsjø for "10-årets homo" i Blikk, blant annet "for å ha vært den aller første til å tenke offentlig om en felles ekteskapslov og for å fremme en felles antidiskrimineringstenkning".

Dag Øistein Endsjø var informasjonsansvarlig, nestleder og senere leder for studentforeningen Homoversitas ved Universitetet i Oslo i 1991 og 1992. Han var da blant annet ansvarlig for å utforme plakater og annet informasjonsmateriale for gruppen. Disse er donert til Skeivt arkiv i digital form.

Bibliografi

Endsjø, Dag Øistein. 2009. Sex og religion. Fra jomfruball til hellig homosex. Oslo: Universitetsforlaget.

Endsjø, Dag Øistein, Halvor Moxnes og Jostein Børtnes. 2002. Naturlig sex? : seksualitet og kjønn i den kristne antikken. Oslo: Gyldendal akademisk.

Endsjø, Dag Øistein og Helge Svare. 2001. Lei av kjønn. Nær-kjønn-opplevelser og andre beretninger fra virkeligheten. Oslo: Cappelen akademisk forlag.