Folkets Hus (Bergen)

Kenneth Brophy setter opp baren på Folkets Hus.
Kenneth Brophy setter opp baren på Folkets Hus.

Arnold Kafé på Landås ble for liten for et stadig voksende homomiljø i Bergen. Men tilfeldighetene ville det slik at Kenneth Brophy, første leder av DNF-48 i Bergen, kom i prat med han som hadde å gjøre med utleie på Folkets Hus. Folkets Hus lå dengang i Allehelgens gate, like ved politistasjonen. Det viste seg at det fantes ledige lokaler om søndagene. Det var vanskelig for en forening for homofile å få leie lokaler på denne tiden, men her fikk de komme til.

“Jeg har ingenting i mot homofile” sa den utleieansvarlige, en eldre kommunist.  

Første DNF-arrangement her fant sted 17. mai 1971, og deretter hver søndag. Var det ledig om lørdagene, fikk de bruke det da også. Men å ha en fast dag var viktig, så folk visste når de kunne komme. Beliggenheten var god, inngangen relativt skjermet; man kunne komme til fra alle kanter. At politistasjonen lå like ved ga kanskje også en trygghet mot vold og overfall.

Arrangementene på Folkets Hus hadde stil over seg. Mange i miljøet jobbet i restaurantbransjen, og på åpningsfesten 17. mai ble det dekket opp på profesjonelt vis med store koldtbord. Stedet ble populært, og baren drev man som tidligere “profesjonelt ulovlig”, uten skjenkebevilgning.  

Fra Folkets Hus gikk veien videre til Ranhuset i Kalfarveien, som var rimeligere å leie. Dette skulle komme til å bli et fast tilholdsted for det homofile miljøet i Bergen i mange år fremover.