FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Logo. Kilde: FRI
Logo. Kilde: FRI

FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet, både i Norge og internasjonalt. 

FRIs forløperorganisasjon, Det norske forbundet av 1948 (DNF-48), ble stiftet i 1950. I 1992 ble DNF-48 slått sammen med Fellesrådet for homofile og lesbiske organisasjoner i Norge (FHO) og dannet Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH). LLH endret i 2008 navn til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. I 2016 skiftet organisasjonen navn til dagens FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. 

FRIs organisasjonsarkiv finnes hos Skeivt arkiv. Det samme gjør arkiver etter flere lokallag av FRI og LLH, samt ungdomsorganisasjonen Skeiv ungdom. Arkivet etter DNF-48 finnes ved Riksarkivet.    

 

For mer om FRI, se www.foreningenfri.no.