Gro Lindstad

Gro Lindstad

Gro Lindstad (f. 1960) var en sentral aktivist i Det norske forbundet av 1948 på 1980-tallet, og viktig i forbindelse med dannelsen av LLH. Hun var den siste lederen i DNF-48 før sammenslåingen med Fellesrådet for homofile organisasjoner, og hun ble den første lederen i LLH, fra opprettelsen i 1992 og fram til 1998.

I sin tid i LLH var Lindstad særlig aktiv i LLHs internasjonalt rettede arbeid, som en del av Internasjonalt Utvalg og som representant for LLH på konferansene til International Lesbian and Gay Association (ILGA). Lindstad har i tillegg vært aktivt opptatt av homofiles rettigheter og vilkår i arbeidslivet, samt kvinner og særlig lesbiske kvinners rettigheter, både innen homo-organisasjoner og generelt.

Etter hun sluttet som leder i LLH har Lindstad blant annet vært styreleder i Helseutvalget for homofile og internasjonal kvinneaktivist. Siden 2011 har hun vært daglig leder i FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål.

SKA/A-0003 Gro Lindstads arkiv er en del av samlingene til Skeivt arkiv.