Homofil kvinnegruppe i Trøndelag

Fra Lavendelexpressen 5/1980
Fra Lavendelexpressen 5/1980

Homofil kvinnegruppe i Trøndelag (HKT) ble stiftet i oktober 1979, og var partipolitisk uavhengig og frittstående i forhold til andre homofile organisasjoner og kvinneorganisasjoner. Hovedformålet med gruppa var å "styrke samholdet mellom lesbiske i Trøndelag; skape et miljø der lesbiske kan gi hverandre støtte i dagliglivet og når vanskene oppstår. Videre å arbeide for at stadig flere lever åpent som lesbiske." 

Gruppen understreket likevel i en pressemelding at det var opp til den enkelte å avgjøre om hun ville stå åpent fram som lesbisk, og at alle medlemmene også ville beskytte de som ønsket å leve anonymt. I tillegg til et støttende miljø, ønsket gruppen å "spre informasjon om homofile kvinner, og å kjempe mot den undertrykkinga homofile daglig utsettes for. Det [var] også en målsetting å arbeide for at kvinneorganisasjonene ser lesbisk kamp som en naturlig del av kampen for kvinnefrigjøring, og at homofili og heterofili blir anerkjent som likeverdige livsformer". (Lavendelexpressen 5/1980). 

HKT hadde i september 1980 15 medlemmer. 

Kilde:

Lavendelexpressen nr 5, 1980. 

Hjelp oss

Hjelp oss!

Vi ønsker mer informasjon til denne artikkelen. Dersom du vet noe, send oss gjerne en epost på skeivtarkiv@uib.no.