Lesbisk mødregruppe

Flygeblad om lesbisk mødregruppe
Flygeblad om lesbisk mødregruppe

I 1979 ble Lesbisk mødregruppe opprettet i Oslo. Dette var en uavhengig gruppe som holdt til på Kvinnehuset. Initiativtakerne var seks lesbiske kvinner som hadde barn, og flere kom til etter hvert. Målsettingen for gruppen var å møtes for å snakke om felles erfaringer og problemer, samt å skape en sosial arena for aktiviteter både med og uten barn. I et informasjonsskriv beskriver gruppen en følelse av dobbel utenforskap:

Vi faller stort sett utenfor i en heteroverden fordi vi er lesbiske, og kan også falle utenfor i en lesbisk (politisk) sammenheng fordi vi har barn å ta oss av. 

Tematikken “lesbiske og barn” ble aktualisert i januar 1978, da Dagbladet skrev at at en britisk gynekolog hadde gitt lesbiske assistert befruktning. Oppslaget vakte reaksjoner, og en “usynlig lesbisk mor” skrev i et leserinnlegg:

“... nå vil lesbiske kvinner bli assosiert med kunstig inseminasjon - en perifer problemstilling for denne gruppen”. (Dagbladet, 4/2-78). 

I Lesbisk mødregruppe sto heller ikke spørsmålet om inseminasjon i sentrum; de fleste hadde barn fra tidligere heterofile forhold. Gruppen tok opp mange spørsmål til diskusjon, som skilsmisser/forhold til menn, samliv med andre kvinner og kjønnsrollemønster i oppdragelsen. Informasjonsarbeid var også viktig for Lesbisk mødregruppe, for, som de selv skriver: “Det trengs! Mange tror nemlig at det ikke er mulig å være lesbisk og samtidig ha eller få barn.”