Lesbiske feminister (LF)

Omslag til LF-avisa 1/84
Omslag til LF-avisa 1/84

Lesbisk gruppering som ble dannet på et møte i Kvinnehuset i Oslo, i september 1982. De holdt til på Kvinnehuset og ble startet opp etter at Lesbisk bevegelse offisielt var nedlagt. LF var tenkt som en paraplyorganisasjon for forskjellige arbeidsgrupper tilknyttet LF. Avisgruppa i LF gav ut LF-avisa i 1983-1984. LF-avisa var forløperen til Amasonen.

Kilder

LF-Avisa 1983, nr. 9/10, s. 3.

Brantenberg, Gerd. Lesbisk bevegelses historie. Upublisert manus.