NEKKAB – Den selskabelige forening NEKKAB

Nekkab København 1ste Mai 30. januar 1924. Kilde: Nasjonalbiblioteket.
Arbeiderpartiavisa 1ste Mai i Stavanger beskrev 30. januar 1924 den danske foreningen Nekkab. Kilde: Nasjonalbiblioteket.

Denne foreningen ble stiftet av en krets med kunstnere i København 21. juni 1919. Den ble oppløst ved Høyesterettsdom 30. april 1924 fordi foreningen ifølge retten hadde "ulovlig øjemed". Politiet hadde sendt spanere på foreningsfestene og disse rapporterte at "størstedelen af de tilstedeværende "damer" [var] forklædte mænd". Det ble også rapportert at disse "forklædte mænd" også "kyssede og krammede" menn i mannsklær. Foreningen hadde 235 medlemmer da den ble erklært forbudt 11. desember 1923 (Axgil og Fogedgaard 1985:37).

Avsløringene ble også omtalt i norsk presse, blant annet i arbeidpartiavisen 1ste Mai i Stavanger. Avisa hevdet at klubben hadde 400 medlemmer og var en organisasjon av "fordærvede mænd" (og noen få kvinner) som hadde operert under dekke av å være en forening til hjelp for syke og fattige.  Sammenkomstene i foreningen hadde godt oppmøte, mellom 100 og 200 mennesker. 1ste Mai beskreiv klientellet slik:

Det langt overveiende antal var mænd, der paa raffineret maate var utklædt som kvinder. Saavel i dansesalen som i de tilstøtende lokaler og paa gangene og andetsteds utspilledes forargelige scener, naar de sminkede og pudrede mandfolk kurtiserede hverandre (1ste Mai 1924).

Slik ble altså foreningen beskrevet for norske avislesere. Vi har foreløpig ingen kilder som sier noe om nordmenns deltakelse på disse festene.

Kjelder:

1ste Mai. 1924. "En forening til "hjælp" for syke og fattige". 1ste Mai, 30. januar 1924.

Axgil, Axel og Helmer Fogedgaard. 1985. Homofile kampår. Bøsseliv gennem tiderne. Rudkøbing: Forlaget Grafolio.

 

Hjelp oss

Hjelp oss!

Vi ønsker mer informasjon til denne artikkelen. Dersom du vet noe, send oss gjerne en epost på skeivtarkiv@uib.no.