NEKKAB – Den selskabelige forening NEKKAB

Denne foreningen ble stiftet av en krets med kunstnere i København 21. juni 1919. Den ble oppløst ved Høyesterettsdom 30. april 1924 fordi foreningen ifølge retten hadde "ulovlig øjemed". Politiet hadde sendt spanere på foreningsfestene og disse rapporterte at "størstedelen af de tilstedeværende "damer" [var] forklædte mænd". Det ble også rapportert at disse "forklædte mænd" også "kyssede og krammede" menn i mannsklær. Foreningen hadde 235 medlemmer da den ble erklært forbudt 11. desember 1923 (Axgil og Fogedgaard 1985:37). Vi har foreløpig ingen kilder som sier noe om nordmenns deltakelse på disse festene.

Axgil, Axel og Helmer Fogedgaard. 1985. Homofile kampår. Bøsseliv gennem tiderne. Rudkøbing: Forlaget Grafolio.

Hjelp oss!

Vi ønsker mer informasjon til denne artikkelen. Dersom du vet noe, send oss gjerne en epost på skeivtarkiv@uib.no.