Society for Human Rights

Gerber/Hart Library and Archives er oppkalt etter Henry Gerber. Logo: Gerber/Hart
Gerber/Hart Library and Archives er oppkalt etter Henry Gerber. Logo: Gerber/Hart

Society for Human Rights ble stiftet i Chicago i 1924 av Henry Gerber, som var inspirert av Magnus Hirschfeld og hans vitenskaplig-humanitære komité. Society for Human Rights var den første organisasjonen i USA som arbeidet for homofiles rettigheter, og utga også det første tidsskriftet for homofile i landet, Friendship and Freedom.

Bare noen få måneder etter oppstarten ble imidlertid organisasjonen nedlagt igjen, da flere av styremedlemmene ble arrestert. Henry Gerber unnslapp fengselsstraff, men mistet jobben. Han tok ikke opp igjen organisasjonsarbeidet, men på sine eldre dager ga han støtte til foreningene The Mattachine Society og ONE.  

Det skeive arkivet Gerber/Hart Library and Archives i Chicago er oppkalt etter Henry Gerber og juristen Pearl Hart. 

For mer om Henry Gerber, Society for Human Rights og Friendship and Freedom, se gerberhart.org/meet-henry-and-pearl.  

 

Kilder

Gerber/Hart Library and Archives, gerberhart.org, hentet 09.06.20.