Tildeling av masterstipend

Mina Strand Fjeldheim tar mastergrad i global utviklingsteori og -praksis
Mina Strand Fjeldheim tar mastergrad i global utviklingsteori og -praksis
Skeivt arkiv har for åttende gang delt ut masterstipend til studenter innen skeiv historie. I år kom det søknader fra hele syv ulike utdanningsinstitusjoner. 

Transhistorie og internasjonalt utviklingsarbeid

Årets stipender går til et prosjekt om transhistorie og et om LHBT+-spørsmål i norsk bistand/utviklingsarbeid. 

Mina Strand Fjeldheim tar mastergrad i global utviklingsteori og -praksis ved Universitetet i Bergen. Masterprosjektet hennes har tittelen LGBT+ Inclusion in Norwegian Development Aid. I de senere årene har menneskerettigheter og sosial rettferdighet blitt stadig viktigere innenfor den internasjonale utviklingsdiskursen. Dette har bidratt til en økende oppmerksomhet på marginaliserte og underrepresenterte grupper, som skeive. Prosjektet vil undersøke hvordan LHBT+ er blitt inkludert i norsk bistand/utviklingsarbeid i perioden 2007-2021, både på strategisk/ideologisk nivå, og i praksis.

Emilie Lekve tar mastergrad i historie ved Universitetet i Oslo, og skriver om selvfremstilling av transpersoner i norsk offentlighet i perioden 1929 - 2001. Både i medisinsk, psykologisk og juridisk kontekst, samt i det offentlige ordskiftet, har ofte andre enn transpersoner selv hatt definisjonsmakt over hva en transperson er og skal være. Dette masterprosjektet vil sette transpersoners egne stemmer sentralt, og utforske det kompliserte samspillet mellom det kjønnsoverskidende individet og samfunnet. Kildemateriale fra Skeivt arkiv vil bli brukt.

emilie_lekve.png

Emilie Lekve skriver om transpersoners selvfremstilling i offentligheten.
Emilie Lekve skriver om transpersoners selvfremstilling i offentligheten.

Ønsker du å skrive masteroppgave innen skeiv historie, men trenger informasjon om hvilke kilder som finnes? Ta gjerne kontakt!

En oversikt over masteroppgaver og andre studier som omhandler skeiv historie finnes på våre nettsider. 

Her finnes eksempler på aktuelle temaer

Skeivt arkivs masterstipend lyses ut hvert høstsemester.