Svein Fuglestad (født 1967)

Jobbet 25 år i Kirkens Bymisjon, nå førstelektor OsloMet.

Fuglestad vokste opp i Sandnes, Rogaland, i et kristent miljø. Her ble han tidlig en del av KFUM-KFUK miljøet og Ten Sing. Etter at han stod fram som homofil savnet han aksept og forståelse for det i bevegelsen han var en del av.

Han flyttet senere til Oslo for å studere musikk, det var også her han avtjente sin siviltjeneste hos Kirkens Bymisjon. Hos dem fikk han ansvar for å arrangere den aller første solidaritetskonserten i Aksept sin regi, den ble avholdt på Rockefeller, verdens AIDS-dag i 1992.

Dette skulle bli forløperen til de populære og stjernespekkede hagekonsertene Fuglestad hadde ansvar for på Aksept. Den foreløpig siste av dem var i 2017.

Han har også vært aktiv i Åpen Kirkegruppe.

I utdraget fra livsminne-intervjuet forteller Fuglestad om da han og samboeren Erik Aasheim markerte sitt homofile samliv med forbønnsgudstjeneste i Paulus kirke i Oslo. Sogneprest Liv Rosmer Fisknes åpnet kirken mot biskop Aarflots ønske.

Hele intervjuet er tilgjengelig på Skeivt arkiv sin lesesal. Vi møtte Svein Fuglestad i Oslo, juli 2018.

Svein Fuglestad