Temahefter

Det norske forbundet av 1948 ga ut en rekke informasjonshefter om ulike temaer knyttet til homoseksualitet. Mange hefter er forfattet av Karen-Christine Friele, andre har bidrag fra eksterne bidragsytere som har fagkompetanse på feltet. I heftet Homoseksualitet – noen spørsmål og svar (utgitt 1962) presenterer DNF-48 en liste med spørsmål om homoseksualitet og gir deretter grundige svar på hvert enkelt. Heftet homofili (1972) er utgitt for bruk i skolens seksualundervisning, mens heftet De forsvant bare… (1980) omhandler forfølgelsen av homofile under 2. verdenskrig.

Almenheten bør få øynene opp for at de homofile gjennomgående hverken er bedre eller verre enn andre. De utgjør en høyst uensartet gruppe. De finnes innen alle yrker og innen alle lag av befolkningen. Det er bedre og det er dårligere elementer blant dem – likesom blant de heterofile.

Fra Homoseksualitet – noen spørsmål og svar (1962).

Disse og flere av DNF-48’s informasjonshefter fra tidsrommet 1962-80 finnes iSKA-0001, Karen-Christine Frieles arkiv.

Temahefter - SkeivtArkiv
Homofili og forføring
Temahefter - SkeivtArkiv
Homofili
Temahefter - SkeivtArkiv
Homoseksualitet - noen spørsmål og svar
Temahefter - SkeivtArkiv
§213 - Onde eller nødvendighet?
Temahefter - SkeivtArkiv
Homofobi - en fordom som kan helbredes
Temahefter - SkeivtArkiv
Kristent utgangspunkt for homofil frigjøring
Temahefter - SkeivtArkiv
De forsvant bare...
Temahefter - SkeivtArkiv
Homofil frigjøring - ditt ansvar!