Arne Harald Hansen (født 1958)

Hansen samarbeidet med Annick Prieur om boka Kjærlighet mellom menn i aidsens tid. Han bidrog også i et forskningsprosjekt, ledet av sosialantropolog og professor Tian Sørhaug, om sprøytebruk og seksuell vaner i stoffmiljøer i Norge, med tanke på hivforebygging.

Hansen forteller også om jobben han gjorde i Helseutvalget, og hvordan de fikk innpass på arenaene hvor menn møttes.

Sammen med sin mann Tom Ovlien ble de foreldre til datteren Jenny da hun ble født i 1992. På denne tiden var det fremdeles uvanlig med skeive familier, de er en av familiene som blir presentert i boka Homoikoner (2022).

I et utdrag fra intervjuet forteller han om hvordan han samarbeidet med fotograf Fin Serck-Hanssen om plakater for sikrere sex, bildene vakte både begeistring og debatt.

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal. Skeivt arkiv møtte Hansen i Oslo, februar 2023.

Video: 

Arne Harald Hanssen