Catrine Telle (født 1953)

Teaterregissør, tidligere teatersjef ved Trøndelag Teater og Oslo Nye.

Telle er født og oppvokst i Oslo. I to perioder har hun bodd i Danmark, 1973-75 og 1980-86.

I intervjuet forteller hun om oppveksten og hvordan hun som ganske ung ble en del av det feministiske miljøet i hovedstaden. I 1977 ble Livets mangfold startet opp av kvinner tilknyttet Kvinnehuset, Britt Andersen og Kjersti Fjeldstad var noen av de som også var med. Gruppen definerte seg som en feministisk teatergruppe, de var aktive fram til midt på 1980-tallet.

Telle reiste til Danmark for å ta utdannelse innen teater, og returnerte til Norge etter å ha jobbet som regissør noen år. Hun flyttet da først til Bergen, senere Oslo.

I et utdrag fra intervjuet forteller hun om etableringen av Kvinnehuset og kvinneleirene på Femø.

Hele intervjuet er tilgjengelig på Skeivt arkiv, vi møtte Catrine Telle i Oslo, april 2018.

Video: 

Øl-pengene på Femø