Hans Petter Harboe (født 1942)

Hans Petter Harboe. Foto: Skeivt arkiv.
Hans Petter Harboe. Foto: Skeivt arkiv.
Harboe var med på "Hyrdebrevaksjonen" i 1978, han har også vært redaktør for "Fritt Fram".

I vårt intervju forteller han om hvordan han tidlig ble medlem av DNF-48, og noe senere var sentral i dannelsen av "Soperligaen". Han beholdt medlemskap i begge organisasjoner, selv om de egentlig stod i motsetning til hverandre.

Han var en nær venn og alliert med Kim Friele, og stod også i opposisjon til det man så på som AKP-ml sitt forsøk på å kuppe DNF-48. I intervjuet forteller han også om den mye omtalte "Hyrdebrevaksjonen", og følgene det fikk for både de involverte, men også abortsaken.

Han var også sentral i bladet "Supergutt", hvor han stod for mange av illustrasjonene.

Et utdrag fra vårt møte med Harboe ser du i vinduet under. Hvorfor skulle man ikke oppfordre folk til å være homo? Homo er moro!

Hele intervjuet er tilgjengelig på Skeivt arkiv. Vi møtte Hans Petter Harboe i Oslo, mai 2018.

 

 

Video: 

Hans Petter Harboe kort