Hyrdebrevaksjonen

Foto: Blikk-arkivet
Foto: Blikk-arkivet

I forbindelse med forslag til ny abortlov i 1978 ble det sendt ut et såkalt hyrdebrev fra landets biskoper til alle landets prester. Brevet advarte mot lovendringer og 4. juni 1978 skulle dette hyrdebrevet leses opp i Ullern kirke, av daværende preses i den norske kirke, Andreas Aarflot. En gruppe fra Lesbisk bevegelse, Soperligaen og noen frittstående feminister bestemte seg for å aksjonere. Aksjonsgruppen bestod av 20-25 personer og noen av deltakerne var Inge Ås, Kjersti Fjeldstad, Stein Fosslie, Hans Petter Harboe og Martin Strømme.

Gruppen var ikke klar over at det denne søndagen også var jubileumssøndag i Ullern kirke og at kongen, deler av regjeringen og et uvanlig stor presseoppbud var til stede. Etter en rådslagning bestemte gruppen seg for likevel å aksjonere, og de lurte sine to svære paroler opp på galleriene i kirken. Parolene lød: «Nei til kirkens kvinneforakt» og «Se på kirkens dobbeltmoral. Hvor ble det av hyrdebrev mot atombomben?».

Politi ble tilkalt, og demonstrantene ble pågrepet og satt på glattcelle. Ingen av aksjonistene vedtok bøtene de fikk, og det ble derfor rettsak. Fire representanter ble valgt ut til å tale gruppens sak i retten. De to mennene stilte i rettssalen i kvinneklær, og de to kvinnene i mannsklær. Ole Jacob Bae var forsvarer, og en rekke ekspertvitner ble innkalt av forsvaret for å støtte saken. Noen av ekspertvitnene var Ida Blom, Bergljot Børresen, Lene Sjørup, Torild Skard og Aud Blegen Svindland. Det ble arrangert en stor støttekonsert på Club 7 i forbindelse med rettsaken der Harald Heide-Steen Jr. var konferansier.

Kilder

I hovedsak basert på samtaler med Inge Ås og Kjersti Fjeldstad.