Soperliga'n

Illustrasjon fra brosjyre om Soperliga'n, tegnet av Hans Petter Harboe.
Illustrasjon fra brosjyre om Soperliga'n, tegnet av Hans Petter Harboe.

I 1979 ble aksjonsgruppen Soperligaen etablert og gruppen var aktiv i noen år framover. Flere av de sentrale medlemmene kom fra DNF-48. Claus Drecker, Hans Petter Harboe og Martin Strømme var alle aktive i DNF-48. Sammen med Stein Fosslie var de med å starte opp Soperligaen som et alternativ til det de oppfattet som et mer homopolitisk konservativt og stadig mer alvorstungt DNF-48. De opplevde også at AKP ml-ernes inntog i Forbundet fra midten av 1970-tallet bidro til en slik utvikling. Medlemmene i Soperligaen ønsket å markere seg som frie, selvstendige og glade homofile. De ville slå et slag for retten til å være annerledes framfor å søke aksept hos majoriteten ved å være "som folk flest" som de oppfattet som DNF-48s offisielle linje på den tiden. Martin Strømme, Claus Drecker og Hans Petter Harboe var imidlertid aktive i DNF-48 samtidig som de var med i Soperligaen.

Andre sentrale medlemmer, som Stein Fosslie, kom fra mannebevegelsen. Noen av homsene i mannebevegelsen opplevde at noen av de heterofile mennene var noe homofobe. En gjeng homser (bl.a. Stein Fosslie) kuppet avisgruppa i mannebevegelsen og laget humorbladet Verdens undergang i 1979. Dette var lite populært i mannebevegelsen, og noen homser trakk seg derfor ut og var med på å starte Soperligaen i stedet.

Inspirasjonen for å bruke skjellsordet soper i navnet for gruppen, var at en del kvinner hadde begynt å bruke ordet lesbisk om seg selv. Målet var å gjennom dette å ta brodden av skjellsordene og omgjøre dem til en del av en positiv identitet.

soper-4.jpg

Stein Fosslie med banneret til Soperliga'n. Foto: Kari Einrem.
Stein Fosslie med banneret til Soperliga'n. Foto: Kari Einrem.

Soperligaen hadde humor som sitt fremste varemerke, og flere av medlemmene stilte gjerne på aksjoner i drag. Soperligaen hadde tett kontakt med en del av de lesbiske feministene, men opplevde seg som mindre populære i Det Norske Forbundet av 1948 og i den AKP m-l-dominerte organisasjonen Arbeidsgrupper for homofil frigjøring (AHF). Soperligaen drev med aksjoner, bl.a. hadde de en juleaksjon der de rett før butikkene stengte på julaften snek følgende julehilsen inn i noen utstillingsvinduer: ”Soperligaen ønsker en god jul og et godt nytt år!” Hilsenen ble liggende der hele julen. Det ble også laget flere pamfletter som ble delt ut, og Hans Petter Harboe sydde en fane som ble brukt i ulike tog og demonstrasjoner. Soperligaen samarbeidet med Lesbisk bevegelse og en del andre lesbiske feminister om bl.a. Hyrdebrevaksjonen.

Artikkelen er revidert 12. september 2023. Ny forskning har vist et visst samrøre mellom Pedofil arbeidsgruppe og ulike deler av homobevegelsen på slutten av 1970-tallet og fram til 1982. I lys av dette fremstår uttalelsene til medlemmer av Soperligaen om at de foreslo 12 år som nedre aldersgrense bare «som en gimmick» som potensielt problematisk. Setningen er derfor fjernet.

Digitalisert av Claus Drecker. Kilde: http://www.nordlys.net/brosjyrer/soper.html
Sanger
Digitalisert av Claus Drecker. Kilde: http://www.nordlys.net/brosjyrer/soper.html
Samfunsspørsmål
Digitalisert av Claus Drecker. Kilde: http://www.nordlys.net/brosjyrer/soper.html
Hvorfor Soperliga'n
Digitalisert av Claus Drecker. Kilde: http://www.nordlys.net/brosjyrer/soper.html
Illustrasjon
Digitalisert av Claus Drecker. Kilde: http://www.nordlys.net/brosjyrer/soper.html
Sensur av Soperliga'n

Kilder

Informasjon fra Claus Drecker, Stein Fosslie, Hans Petter Harboe og Martin Strømme.

Illustrasjonskilde: Claus Drecker