Har du skrevet for Løvetann?

Forsiden av den første utgaven av Løvetann
Forsiden av den første utgaven av Løvetann