Hordalandsbenken på Skeivt arkiv

Stortingspolitikere fra Hordaland i Skeivt arkivs lokaler
Stortingspolitikere fra Hordaland i Skeivt arkivs lokaler

Mandag 15. januar var Skeivt arkiv så heldige å få besøk av seks av Stortingsrepresentantene fra Hordaland. Ruth Grung (Ap), Kjersti Toppe (Sp), Tom-Christer Nilsen (H), Ove Trellevik (H) og Torill Eidsheim (H) fikk en kort innføring i bakgrunnen for Skeivt arkiv fra tankestadiet til idag, og litt informasjon om det praktiske arbeidet vårt og planer fremover. Da Skeivt arkiv fikk bevilget midler fra regjeringen i 2016, var det et direkte resultat av politisk lobbyvirksomhet og innsats fra blant andre Terje Breivik (V) og Kjersti Toppe fra Hordalandsbenken. Det var derfor ekstra kjekt å få vise frem deler av hva vi hadde fått til med midlene vi har fått tildelt.

UiBs rektor Dag Rune Olsen var også med på omvisningen, og snakket varmt om Spesialsamlingene, og trakk særlig frem Språksamlingene som det nyeste tilskuddet til seksjonen. Representantene fikk også sett en del arkivmateriale om avkriminaliseringen av §213 i 1972, en rekke ulike historiske hefter og pamfletter fra ulike aktivistorganisasjoner, samt bilder fra forskjellige fotoarkiv. I tillegg fikk de et lite glimt av livsminneprosjektet Skeive livsminner gjennom et klipp fra intervjuet med Linda Skage, en av de første som inngikk partnerskap i Bergen for 25 år siden.