Kjell Erik Øie (født 1960)

Øie er en av de mest sentrale talsmenn og pådrivere for skeive rettigheter gjennom mange år.

Kjell Erik Ullmann Øie ble født og vokste opp i Trondheim. Allerede i 1980 engasjerte han seg i den lokale avdelingen av DNF-48 i hjembyen.

Senere flyttet han til Oslo og har bodd der siden. Han ble først nestleder, så leder i DNF-48 med Kim Friele som generalsekretær, 1987-1991. Denne perioden var preget av konflikt mellom de to som toppet seg med at Friele gikk av som generalsekretær i forbundet.

Han var den første heltidsansatte i Helseutvalget. Øie var også en av ildsjelene og pådriverne for partnerskapsloven som medlem av «Partnerskapsgruppen».

Øie satt som statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet da forslaget til felles ekteskapslov ble fremmet i 2008. Utnevnt av LLH til årets æreshomo samme år.

I et utdrag fra intervjuet forteller Øie om arrangementet i regi av LLH hvor Kim Friele og Wenche Lowzow ble blant de første som inngikk partnerskap, på tross av at han i utgangspunktet var imot det.

Hele intervjuet med Kjell Erik Øie er tilgjengelig på Skeivt arkiv. Vi møtte han i Oslo, april 2018.

 

Kjell Erik Øie Partnerskapsloven