Per Miljeteig (født 1947)

Miljeteig fikk hiv-diagnosen allerede i september 1985. Det fantes ingen behandling for sykdommen, en samtalegruppe for menn i samme situasjon ble en måte å håndtere situasjonen på.

Per Miljeteig er født 1947, han er oppvokst i Harstad, Bergen og Bærum. Han har tidligere vært gift med en kvinne, de har en sønn sammen og ble skilt 1978.

Da han fikk diagnosen hiv+ ble han med i en samtalegruppe for hiv-positive menn i regi av Helseutvalget. I april 1987 ble han med i en arbeidsgruppe som skulle få på beina en egen selvhjelpsgruppe, gruppa fikk navnet Pluss, og ble stiftet i mai 1988. Arne Husdal ble valgt til den første lederen.

Pluss slo seg senere sammen med Landsforeningen mot AIDS, og ble til HivNorge.

Miljeteig ble nestleder i den nye organisasjonen på begynnelsen av 2000-tallet, han var også styreleder der 2003-09.

I et utdrag fra intervjuet forteller han om at frykten for å smitte andre har vært en tung bør å bære for mange hiv-positive, før effektive medisiner kom på markedet.

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal. Skeivt arkiv møtte Per Miljeteig i Oslo, september 2020.

Video: 

Per Miljeteig