Rune Hansson (født 1950)

Redaksjonen i Fritt Fram var sammensatt av frivillige medlemmer, men var underlagt DNF-48 sitt landsstyre. Bladets formål var å informere samfunnet om foreningens arbeid, samtidig ble det et viktig talerør for organisasjonen.

Hansson forteller om oppveksten i Asker, og en ungdomstid da han ble aktiv på venstresiden politisk. Han var også innom AKP-ml i denne perioden, samtidig med at han gikk på lærerskole 1971-73. Gjennom sitt engasjement i DNF-48 ble han med i informasjonsarbeidet, som igjen førte til at avisen Fritt Fram ble etablert i 1974. Her ble Hansson den første redaktør, men trakk seg etter noen få utgaver på grunn av uenigheter om innhold og retning for avisen.

Skeivt arkiv har alle utgavene av Fritt Fram i våre samlinger.

Hansson var også gjennom flere år med sjølproletarisering, han jobbet da som pleiemedarbeider på Dikemark sykehus, og senere på en kjemisk fabrikk.

I et utdrag fra intervjuet forteller Hansson om at det kunne blåse friskt i homobevegelsen på 70-tallet, han var aktiv i AKP, samtidig med at han var aktivist i DNF-48.

Hansson lever i dag i partnerskap med sin mann Svein, de to har vært sammen siden 1980. 

Hele intervjuet kan du se på vår lesesal. Skeivt arkiv møtte Rune Hansson i Oslo, februar 2020.

Video: 

Det blåste friskt i homobevegelsen på 70-tallet.