Karin Boye

Omtale av Karin Boye-biografien i Arbeiderbladet, 22.01.1951
Omtale av Karin Boye-biografien i Arbeiderbladet, 22.01.1951

Karin Boye ble født i Göteborg i 1900. Hun studerte gresk, nordiske språk, litteraturvitenskap og filosofi ved Universitetet i Uppsala og Stockholms högskola. Boye ble tidlig kjent med den syv år eldre teologistudenten Anita Nathorst som hun forelsket seg sterkt i og skrev dikt til. Følelsene ble ikke gjengjeldt på samme vis, men vennskapet mellom de to varte livet ut.

Boye var kristent og borgerlig oppdradd, men ble i 1927 redaksjonsmedlem i det sosialistiske tidsskriftet Clarté. Hun giftet seg med Leif Björk, som hun ble kjent med gjennom tidsskriftet, men ekteskapet ble kortvarig. I 1931 fikk hun en alvorlig depresjon, og året etter flyttet hun til Berlin for å gå i psykoanalyse. Der traff hun Margot Hanel, en 12 år yngre kvinne, og de skulle komme til å leve sammen resten av livet. 

Debuten som forfatter kom i 1922 med diktsamlingen Moln. Karin Boye utga i alt fem romaner og fire diktsamlinger (samt én posthumt), og fikk tidlig plass blant de fremste svenske poetene i samtiden. Diktene hennes utviklet seg fra klassisk enkelhet til fri modernisme, og inspirert av Freud formidlet hun konflikten mellom viljen til å akseptere seg selv slik man er og presset om å underordne seg samfunnets konvensjoner. Pågangsmot og optimisme sto i kontrast til dødslengsel og indre frustrasjon.

I 1939 var hun på opplesningsturné i Norge, noe Odd Solumsmoen, journalist i Arbeiderbladet, beskrev som en "uforglemmelig opplevelse". I sin omtale av Boye-biografien Drabbad av renhet (Abenius 1951) skriver han: "Uten å ha Karin Boyes uttalte homoseksualitet in mente er det umulig helt å fatte innebyrden av den pasjonsdiktning hun skapte". (Arbeiderbladet, 22.01.1951). 

Karin Boye døde i 1941 etter å ha tatt en overdose med sovetabletter. En måned senere tok også Margot Hanel sitt eget liv. Anita Nathorst døde også senere dette året, av kreft. 

Det er gitt ut mange plater med tonesettinger av Karin Boyes dikt, blant annet av den norske jazz-sangeren Eldbjørg Raknes (2004).

 

Hur kan jag säga

Diktet "Hur kan jag säga..." ble skrevet til Anita Nathorst og utgitt posthumt i 1941, som del av samlingen De sju dödssynderna och andre efterlämnade dikter:

Hur kan jag säga om din röst är vacker.

Jag vet ju bara, att den genomtränger mig

och kommer mig att darra som ett löv

och trasar sönder mig och spränger mig.

Vad vet jag om din hud och dina lemmar.

Det bara skakar mig att de är dina,

så att för mig finns ingen sömn och vila, 

tills de är mina. 

 

Litteratur:

Abenius, Margit. 1950. Drabbad av renhet. En bok om Karin Boyes liv och diktning. Stockholm: Bonnier

Store norske leksikon, snl.no: Karin Maria Boye. 

Svenska kyrkan, kulturpersoner.uppsalakyrkogardar.se/anita-nathorst

"En bok om Karin Boye". Arbeiderbladet, 22. januar 1951.