Karl Meier ("Rolf") i Norge

Forside av Der Kreis/Le Cercle. Septemberutgaven i 1954 var fullt ut viet skandinaviske forhold. Faksimile, ETH Zürich, e-periodica
Forside av Der Kreis/Le Cercle. Septemberutgaven i 1954 var fullt ut viet skandinaviske forhold. Faksimile: ETH Zürich, e-periodika

I 1954 var Karl Meier, redaktør for det sveitsiske tidsskriftet Der Kreis, på besøk i Norge. Meier, som var kjent under pseudonymet "Rolf", møtte Det norske forbundet av 1948, fikk sett seg omkring i Oslo og besøkte attraksjoner som Vigelandsparken. Etter besøket skrev han en svært positiv rapport fra reisen, som også omfattet København og Stockholm. 

"Impressions des Pays scandinaves" (Inntrykk fra skandinaviske land) ble publisert i Der Kreis/Le Cercle nr. 9/1954. Meier skrev på tysk, men denne teksten ble oversatt og trykket på fransk. Om besøket i Oslo skriver han: 

"Etter å ha krysset Sverige befinner vi oss i Oslo, hvor venner igjen har tatt varmt imot oss og latt oss ta del i dette internasjonale kameratskapet som "Sirkelen" alltid har forsøkt å utvikle, og som forblir et av de sentrale målene for organisasjonens aktivitet. I restauranten på taket til Hotel Viking fikk vi en fantastisk utsikt over fjorden i lyset fra solnedgangen. Nye overraskelser ventet under vandringene våre i byen, ved havnen, rundt det svært moderne rådhuset som på sin fasade har – laget spesielt i Europa – et relieff av en notorisk prostituert, ledsaget av sin «støttespiller» og elskede. Et forlokkende bilde, som har som formål å bekjempe prostitusjon, i et land hvor loven blant annet fortsatt straffer  a l l  homoseksuell praksis. Men det stemmer at det norske parlamentet denne høsten forbereder seg på å prøve ut en mildere tilnærming. En spasertur ved havnen og på friluftsmuseet har gitt oss et kort, men tiltalende innblikk i landet og befolkningen. Det mest originale synet vi møtte var Vigelandsparken, som er en hyllest av det nakne mennesket, skjønt det var nesten for mye av det gode. Det overdrevne antallet statuer tillater ikke de dype inntrykkene. Noen føles som en klisjé, mens andre tvinger en til å stoppe opp, som det venneparet leseren kan se på siste side. Selv om innrykket som helhet var litt blandet, burde ingen gå glipp av å utforske dette. 

Klubben i Oslo var også stengt på grunn av ferie, men vi tilbrakte en herlig kveld hos lederen for Det norske forbundet, hvor vi var så heldige å få møte nye venner, ha åpne og fortrolige samtaler og legge planer for en bedre framtid. Det var ikke uten en viss tristhet at vi dro fra midnattssolens land og dets innbyggere som var så imøtekommende, men vi vet at da vi sa «på gjensyn», var det ikke bare en formulering.  En ting er blitt helt innlysende for oss: vi må skape sterkere vennskap og kjennskap på tvers av grensene, og stå samlet i vår innsats, hver på vår måte, for sammen å kjempe mot lovene som fortsatt definerer våre kamerater som mindreverdige. Det er en essensiell oppgave, hvis vi ikke skal fornekte oss selv."

 

[Originaltekst] 

Impressions des Pays scandinaves

Traversant la Suède, nous nous sommes rendus à Oslo, où, là encore, des amis pleins de prévenaces nous ont accueillis et nous ont permis de goûter cette camaraderie internationale que le “Cercle” s’est toujours efforcé de développer et qui reste l’un des principaux buts de son activité. Du restaurant sur le toit de l’hôtel Viking, on jouit d’une vue spendide sur le fjord dans la lumière du couchant. De nouvelle surprises nous attendaient au cours de nos flâneries en ville, au port, autor du très moderne hôtel-de-ville qui porte sur sa facade – fait unique en Europe – le relief d’une «poule» notoire, accompagnée de son «supporter» et amant! Image suggestive destinée à combattre la prostitution dans pays où, d’autre part, la loi punit encore t o u t e pratique homosexuelle. Il est vrai que le parlement norvégien s’apprète à faire preuve cet automne y une attitude plus raisonnable. Une ballade à travers le port et au musée en plein air nous ont procuré de brefs mais suggestifs apercus du pays et de sa population. Le spectacle le plus original nous attendait au parc Vigeland qui constitue la glorification du nu humain, encore qu’avec moins on eut obtenu davantage! Le nombre exagéré des statues ne permet pas d’impressions profondes. Certaines pièces sentent le cliché mais d’autres obligent de s’arrêter, telle cette paire d’amis que le lecteur pourra contempler à la dernière page de nos reproductions artistiques. Bien que le plaisir soit dans l’ensble un peu mélangé, personne ne devrait manquer de s’y rendre à la  decouverte.

Le club d’Oslo étant aussi fermé pendant les vacances, nous avons passé une délicieuse soirée chez le président de l’assosiacion norvégienne où nous avons été heureux de nouer de nouvelles amitiés au cours d’entretiens sans contrainte et d’établir les plans d’un avenir meilleur. Non sans regrets nous avons quitté les pays du soleil de minuit et leur population si hospitalière mais, en disant à nos amis “au revoir”, nous n’avons pas prononcé une vaine formule. Une chose nous est devenue absolument évidente: c’est qu’il faudrait apprendre à mieux nous connaître au-delà de toutes les frontières et unir nos efforts, chacun de sa facon, pour combattre tous ensemble des lois qui maquent encore tant nos camarades d’un sceau d’infériorité. C’est une tâche indispensable si nous ne voulons pas nous renier nous-mêmes.

Kilde:

Rolf [pseudonym for Karl Meier] og Tibert [oversetter]. 1954. "Impression des Pays scandinaves." (Oversatt fra tysk til fransk av Tibert). Der Kreis/Le Cercle/The Circle 12 (9), s. 31-33. 

Utdrag oversatt til norsk av Skeivt arkiv.