Universitetet i Bergen satser på Skeivt kulturår 2022

Planlegger utstillingen: Fv: Eli Hausken (Universitetsmuseet), Åshild Thorsen  (Universitetsmuseet),  Andrea Grønningsæter (Juridisk fakultet), Tone Hellesund (professor, kulturvitenskap) og Bjørn André Widvey (Skeivt arkiv).
Planlegger utstillingen: Fv: Eli Hausken (Universitetsmuseet), Åshild Thorsen (Universitetsmuseet), Andrea Grønningsæter (Juridisk fakultet), Tone Hellesund (professor, kulturvitenskap) og Bjørn André Widvey (Skeivt arkiv).
Skeivt kulturår 2022 skal markeres også ved Universitetet i Bergen. Skeivt arkiv er naturligvis med på planleggingen.

I 2022 er det 50 år siden §213 i Straffeloven ble fjernet. Etter at denne «homo-paragrafen» var borte var det ikke lenger ulovlig for menn å ha sex med menn i Norge.

Skeivt arkiv har sammen med Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket tatt initiativ til at 2022 blir nasjonalt jubileumsår for skeiv historie.

Utstilling 

En utstilling ved ærverdige Bergen museum er et av punktene som skal realiseres ved universitetet i jubileumsåret. 

Nå er første møte holdt for å planlegge utstillingen i museet. 

Universitetet i Bergen er blant flere institusjoner som nå er med på laget for det som ser ut til å bli en svært omfattende 50-års markering. En arrangementskomité bestående av representanter fra forskermiljøene, kommunikasjonsavdelingen, Universitetsmuseet og Skeivt arkiv er etablert.  

Omfattende og landsdekkende

Kunst- og kulturaktører i hele landet inviteres til å delta i feiringen med arrangementer, utstillinger, seminarer, forestillinger, konserter m.m. Alle prosjekter gjennomføres av hver enkelt aktør, innenfor egne rammer og budsjetter. Nasjonalmuseet har laget en felles logo og visuelt uttrykk, for fri benyttelse av alle aktører som vil knytte seg til markeringen.

Storbritannia først ut

Daværende kulturminister Trine Skei Grande annonserte i 2019 at året skulle markeres som Skeivt kulturår. Dette engasjementet inngår i en økende interesse for feltet i senere år, og flere norske institusjoner satser på dette. Også internasjonalt er dette et felt i utvikling. Da Storbritannia feiret sitt eget jubileumsår for avkriminalisering av homoseksualitet i 2017 var mange store museumsinstitusjoner på banen med høyt profilerte utstillinger. Denne satsningen har også resultert i et permanent løft for skeiv historie i britiske museer. Mange institusjoner arbeider nå målrettet med dette i sin innsamlingspolitikk, i form av utstillinger og ved et nytt blikk på de eksisterende utstillingene.