Britt Andersen (født 1952)

Britt Andersen
Britt Andersen
– Vi var veldig aktive, vi levde dette svært sterkt. Britt Andersen var blant de unge kvinnene i Kvinnehuset i Rådhusgata i Oslo fra 1975.

Unge kvinner etablerte i 1975 «Lesbisk bevegelse», en svært aktiv gruppe av radikalfeministiske lesbiske. De følte det ikke var rom for feministisk politikk i den tradisjonelle homobevegelsen. De fant heller ikke plass for lesbisk politikk i kvinnebevegelsen.

De var med på å etablere Kvinnehuset i Rådhusgata i Oslo i 1975, et møtested for samhold og aktivitet.

Britt Andersen er professor i allmenn litteraturvitenskap ved NTNU. Men på 70- og 80-tallet var hun en av de unge aktivistene i miljøet rundt Kvinnehuset.

Teatergruppa Livets mangfold ble startet etter at Catrine Telle i 1977 hang opp en lapp på Kvinnehuset der hun etterlyste andre teaterinteresserte. Britt Andersen var en av de som meldte seg. Gruppen definerte seg som en feministisk teatergruppe, og var aktiv fram til midt på 1980-tallet.

Tidsskriftet Lavendelexpressen (1976-) ble laget av medlemmer av Lesbisk Bevegelse og ble trykket av Sfinxa - Lesbisk trykkeri. I første nummer av Lavendelexpressen står det at det var "ca. 5 lesbiske" som deltok i arbeidet med å lage det første nummeret, og at de alle var medlemmer av Lesbisk Bevegelse. Tre av disse var Britt Andersen, Marianne Olsen og Catrine Telle. 

Britt Andersen var blant de første som fortalte sin historie til Skeivt arkivs Livsminnesamling. 

Video: 

Britt Andersen