Helge Evju (født 1942)

Evju har bak seg et langt yrkesliv som pianist, og også som komponist og kordirigent. Han begynte å jobbe ved Den Norske Opera i 1971.

I intervjuet forteller Evju om oppveksten i Drammen og om unge år som musikkstudent i USA tidlig på 60-tallet. Han forteller også om sine mange år som repetitør ved operaen, et miljø hvor det var mange andre skeive.

Helge Evju mistet sin samboer Bjarne etter mange års samliv, tidlig på 80-tallet. Åpen kirkegruppe (ÅK) ble da et viktig miljø for han, hvor han også kunne bidra med sine store musikalske evner. "Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile" ble stiftet i 1976 og skulle være et “levende og frigjørende fellesskap, et miljø som gir omsorg og trygghet og et sted som utfordrer til nytenkning med mål om å bidra til homofil frigjøring”.

I et utdrag fra intervjuet forteller Evju om sitt møte med ÅK, hvor han blant annet var med å arrangere solidaritetsgudstjenester, men de fikk ikke alltid bruke kirker.

Hele intervjuet er tilgjengelig på vår lesesal, det er klausulert og kun til bruk for forskning. 

Skeivt Arkiv møtte Helge Evju i Oslo, september 2019.

Da åpen kirkegruppe måtte holde utendørs gudstjeneste.