Vi levde som samfunnets rotter, del 4

Alder: 77

Skaphomsen

Han rømmer til sitt bøttekott
med brystvern -lås og vanntett skott
nei her får ingen slippe inn
fordi han har et fryktsomt sinn

Vår venn er far
til to små knøtt
for tre år siden var han nødt
å skaffe seg en prektig viv
slik fullbyrde sitt dobbelt liv 

Deres hus er mektig flott
det ligner mest av alt et slott
og selvsagt har de svømmebasseng
midt ute i en dyp- grønn eng 

På jobben gjør han
traust sin plikt
med furet innbitt steinansikt
og alle tror bestemt at han
er verdens lykkeligste mann

Men plager fins i massevis
vår venn er ingen heldiggris
migrene-nerver-svimmelhet
og dårlig søvn
for alt jeg vet

Ofte blir han kåt og heit
går ut
men bare after eight
da driver han sin gatejakt
helt breddfull av dyp selvforakt 

Vår mann er nok en invalid
så full-så full
av indre splid
med slikt forbruk av energi
kan han nok aldri bli helt fri 

Vi må nok hjelpe du og jeg
få staket ut en bedre vei
hva om han en dag kunne få
et adgangstegn til  LLH-