Bratterudsaken

Forside av Dagbladet 10.06.1983. Kilde: Kim Frieles arkiv.
Forside av Dagbladet 10.06.1983. Kilde: Kim Frieles arkiv.

Uttalelser i nærradio

Natt til 4. Juli 1983 erklærte pastor Hans Bratterud i sendingen til Oslo Fullevangeliske Kirke (OFK) sin nærradio at "homofile burde fjernes fra ledende stillinger, at homofili er den verste av alle synder og at den ene synd uvilkårlig fører den annen med seg. Bratterud sa også at stortingsrepresentant Wenche Lowzow burde fjernes fra sin stilling fordi hun er homofil." (Aftenposten 5.10.1983)

I dagene og månedene som fulgte fikk utsagnet stor oppmerksomhet i norske medier. Tirsdag 5. juli 1983 hadde Dagbladet saken, med sitatet “Fjern homofile toppledere” som forsideoppslag. I oppslaget er også daværende leder for Åpen Kirkegruppe, John Haavardsholm, sitert om at ÅK vurderer å anmelde Bratterud. Dette ble starten på det som kulminerte i den første domfellingen med hjemmel i straffelovens paragraf §135a, som i 1981 ble utvidet til å inkludere diskriminering av eller hatefulle ytringer mot homofile.

Forbundet av 1948 anmeldte Bratterud til politiet for “en rekke udokumenterte og grovt krenkende uttalelser vedrørende homofile” (anmeldelse sent til Oslo Politikammer 5.7.1983), og “overtredelse av straffelovens §135 A”, mens Wenche Lowzow anmeldte ham for injurier. I anmeldelsen levert av advokatfirmaet Hjort, Eriksrud, Myhre & Bugge Fougner står det blant annet:

“Jeg finner pastor Bratteruds uttalelse krenkende både for W. Lowzow som privatperson, samt i i tillegg som hennes offentlig verv som stortingsrepresentant (...). I tillegg er disse uttalelser fremsatt overfor Wenche Lowzow direkte slik at straffelovens §246 om vern for æresfølelsen også kommer til anvendelse”. (Utkast til anmeldelse).

Illustrasjon av pastor Hans Bratterud fra Løvetann 3-83

Illustrasjon av pastor Hans Bratterud fra Løvetann 3/83

5. oktober 1983 skrev Aftenposten at statsadvokat Dag Minsaas hadde tatt ut tiltale mot pastor Hans Bratterud “for overtredelse av straffelovens paragraf 135 A ved at pastoren skal ha kommet med diskriminerende uttalelser om homofile.”(Aftenposten, 5.10.1983). Bratterud reagerte i følge mediene med vantro, og erklærte at han hadde loven på sin side - “og “loven” - det er Guds ord”. (VG, 19.10.1983).

Domfelling i Oslo byrett

15. juni 1984 ble dommen avsagt i Oslo Byrett. Pastor Bratterud var tiltalt for brudd på straffelovens §135 a, 2. Pkt, jfr. 1.pkt., ved uttalsene:

“Så vil vi gjerne oppfordre alle de kristne - de som virkelig tror på Gud å bryte denne djevelske makten som homofilien representerer i dette land. Og vi vil også be om at alle som representerer denne åndsretning blir fjernet fra ledende stillinger i landet vårt.” (OFKs nærradiosending 4.7.1983)

Den 17 sider lange domavigelsen endte med frifinnelse av pastor Bratterud, i hovedsak på grunnlag av beskyttelse av religiøs ytringsfrihet. Blant avslutningskommentarene står det blant annet:

Stoppes [Bratterud], river man bort grunnlaget for den religiøse forkynnelse, og det var neppe det norske Storting’s ønske. Det er ikke slik at kristne budskap kan feies til side via §135a. (11) (...) En forkynner må med Bibelen i hånden kunne hevde at homofil atferd er synd og advare mot det (15) (...) Retten er under noen tvil kommet til at også dette må sies å ligge innenfor grensene for den religiøse ytringsfrihet (16) (...) Retten er i tvil om de homofile i dagens norske samfunn kan sies å høre til de svakeste grupper.(17) (...) Alt i alt er retten således kommet til at den tiltalte må bli å frifinne. Dommen er enstemmig”. (Domavsigelse i Oslo byrett, 15.06.1984

Ankesak i Høyesterett

Forbundet av 1948 anket saken, og 6. desember 1984 ble den behandlet i Høyesterett.

4 av 5 dommere stemte for at Bratteruds frifinnelse skulle oppheves, og at ytringsfrihetens vern ikke skulle overgå 135§a og behovet for å verne homofile som en svakere gruppe i det norske samfunnet. Dermed ble pastor Hans Bratterud, som den første i Norge, funnet skyldig i krenkelse og diskriminering av homofile. 

Bibliografi

Frigstad, Kirsten. 1984. "Religionsfrihet eller ytringsfrihet?", Løvetann 3/84.

Hanssen, Inge D. 1983. "Tiltale mot Bratterud for homofiliutsagn", Aftenposten 05.10.1983. Kilde: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19831005_124_458_1

Johansen, Ann Grete. 19833. "Sol, sommer og Bratterud", Løvetann 3/83.  

Lundby, Ellen. 1983. "Fjern homofile", Dagbladet 05.07.1983. Kilde: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_dagbladet_null_null_19830705_115_...

Molnes, Svein Jarle. 1983. "Dei homofile og rettferden", Aftenposten 14.09.1983. SKA-0001, Kim Frieles arkiv

Sønstebye, Erik H. 1983. "Til kamp mot homo-hets", Dagbladet 06.07.1983. SKA-0001, Kim Frieles arkiv

 

Arkivkilder

Serie Eg: Diskriminering i SKA-0001, Kim Frieles arkiv.